!-- grey demo-container -->

Mgr. Hana Auersvaldová
fyzioterapeut

Dosažená praxe

 • 2003-2004 FNKV, Praha, fyzioterapeut, Klinika rehabilitačního lékařství, Neurologická klinika, přednosta MUDr. Jan Vacek, Ph.D.

 • 2004-2007 FN Motol, Praha, fyzioterapeut, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FN Motol, přednosta Prof. PaeDr. Pavel Kolář, Ph.D.

 • Od května 2015 – Centrum ambulantní fyzioterapie – fyzioterapeut, rehabilitace dospělých, terapie pacientů s hemiplegií (hemiparézou) po cévních mozkových příhodách či jiných příčinách dle Bobath konceptu, reflexní terapie plosky nohy

Absolvované kurzy

 • Metoda McKenzie v kontextu centrované postury - Dr. Pavel Švejcar (2004)

 • Reflexní terapie plosky nohy – Mgr. Ingrid Špringrová (2004)

 • Vývojová kineziologie v manuální medicíně - Prof. PaeDr. Pavel Kolář, Ph.D. (2004)

 • Kurz zaměřený na obsluhu magnetorapie a neinvazivní laseroterapie (2004)

 • Bobath koncept - vyšetřování a terapie dospělých pacientů s hemiplegií (hemiparézou) Bc. Hana Kafková (2005)

 • Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě funkčních poruch osového orgánu 1. část, 2. část - Jarmila Čápová (2005)

 • 10th Imternational Congress of the European Medical Laser Association (2005)

 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence – PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D. (2015)

 • Dýchání v kontextu centrované postury – Dr. Pavel Švejcar (2015)

 • Aplikační techniky ve fyzikální terapii, Mgr. Josef Urban (2015)

 • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému, Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D. (2015-2016)

 • Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliozy u dětí a dospělých, PhDr. Iveta Pallová, Ph.D. (2019)Kontakt: Nádražní 1317/5, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav www.cafy.cz