!-- grey demo-container -->

Michaela Nováková, Dis.
fyzioterapeut

Dosažená praxe

  • 1999-2004 – SPMP Modrý klíč – fyzioterapeut - stacionář pro mentálně a tělesně postižené, rehabilitace dětí s diagnozou DMO

  • 2004-2010 – ÚPMD Podolí – fyzioterapeut - rehabilitace těhotných a pacientek po gynekologických operacích, rehabilitace dysfunkce pánevního dna

  • 2010-2013 – PP Hospitals s.r.o. – fyzioterapeut - ambulantní a lůžková rehabilitace dospělých a dětí

  • od prosince 2013 – Centrum ambulantní fyzioterapie – fyzioterapeut, rehabilitace dospělých, rehabilitace dysfunkce pánevního dna

Absolvované kurzy

  • Kurz diagnostiky a terapie PIR, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů -  Eva Balcárková, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně (2005)

  • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence -  PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová,Ph.D. ( 2010)

  • Kineziologie a patokineziologie dolní končetiny a nohy - PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová,Ph.D. (2010)

  • Testování a trénink funkční a dynamické stabilizace - PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová,Ph.D. ( 2011)


Kontakt: Nádražní 1317/5, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav www.cafy.cz