!-- grey demo-container -->

Michaela Nováková, Dis.
fyzioterapeut

Dosažená praxe

 • 1999-2004 – SPMP Modrý klíč – fyzioterapeut - stacionář pro mentálně a tělesně postižené, rehabilitace dětí s diagnozou DMO

 • 2004-2010 – ÚPMD Podolí – fyzioterapeut - rehabilitace těhotných a pacientek po gynekologických operacích, rehabilitace dysfunkce pánevního dna

 • 2010-2013 – PP Hospitals s.r.o. – fyzioterapeut - ambulantní a lůžková rehabilitace dospělých a dětí

 • od prosince 2013 – Centrum ambulantní fyzioterapie – fyzioterapeut, rehabilitace dospělých, rehabilitace dysfunkce pánevního dna

Absolvované kurzy

 • Kurz diagnostiky a terapie PIR, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů -  Eva Balcárková, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně (2005)

 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence -  PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová,Ph.D. ( 2010)

 • Kineziologie a patokineziologie dolní končetiny a nohy - PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová,Ph.D. (2010)

 • Testování a trénink funkční a dynamické stabilizace - PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová,Ph.D. ( 2011)

 • Aplikační techniky ve fyzikální terapii, Mgr. Josef Urban (2015)

 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice, odb. as. Mgr. Petr Bitnar (2017)

 • Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliozy u dětí a dospělých, PhDr. Iveta Pallová, Ph.D. (2019)


Kontakt: Nádražní 1317/5, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav www.cafy.cz